Home Nieuws van de vereniging

Interessante informatie van de KNVG

Klik op link: nieuwsbrief van 19 januari

De dekkingsgraad van de Spun vindt U, door op onderstaande link te klikken.
Zo te zien doet ons pensioenfonds het nog niet zo slecht.
Dekkingsgraad van Pensioenfondsen.

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering "de Kern" 2017 Woensdag 26 april 2017 Aanvang 14.00 uur
Hierbij wordt U met partner van harte uitgenodigd de Jaarvergadering betreffende het jaar 2016 van "De Kern" bij te wonen. De relevante openbare jaarstukken vindt u op onze website www.dekern-urenco.nl . De financiŽle stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 26 april 2016 om 14.30 uur in Restaurant 't Maatveld, Tusveld 31-33, te Bornerbroek. Zaal open vanaf 14:00 uur. Programma: Vanaf 14:00 Ontvangst met koffie/thee. 14:30 uur Algemene Ledenvergadering 15:30 Presentatie Valmeer+ door Leen Berke en Huib Lavooij. 17:00 Driegangen Diner. 18:30 Met een gevulde buik weer naar huis. In verband met de organisatie willen we graag van te voren weten hoe groot de opkomst ongeveer zal zijn. Daarom verzoeken wij u ons te laten weten of u aanwezig zult zijn. Wilt u dat dan uiterlijk voor 13 april as. laten weten aan Dirk v/d Water, bij voorkeur per e-mail penningmeester@dekern-urenco.nl , anders per telefoon (0546-862368).
Agenda
1. Welkom en opening van de vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Behandeling notulen Jaarvergadering 2016 Notulen ALV 20-04-2016
5. Jaarverslag van de Secretaris over 2016 Verslag van de secretaris 2016-2017
6. FinanciŽle verantwoording Penningmeester over 2016 en begroting voor 2017. Vanwege vertrouwelijke karakter zijn deze stukken niet op onze (openbare) website geplaatst. De stukken zijn ter vergadering aanwezig en beschikbaar voor belangstellenden. Zo nodig zal de penningmeester, Dirk v/d Water, e.e.a. kunnen toelichten of vragen beantwoorden. Verslag van de huidige Kascommissie over 2016 (De heren Kees Kroon en Herman Evers met als reserve Henk Baan). 7. Benoeming nieuwe Kascommissie voor 2017 (Nieuweling, Kees Kroon met als Herman Evers als reserve). Wie wil deze taak voor het jaar op zich nemen? 8. Bestuursverkiezing Uw secretaris, Martin Tentij, is dit jaar regulier aftredend. Hij heeft aangegeven zich opnieuw voor een periode van drie jaar voor deze functie herkiesbaar te stellen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden conform de procedure als vervat in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. Indien dit niet het geval is, vragen wij uw toestemming Martin Tentij voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen. Secretaris Martin Tentij 2014 -- 2017 Penningmeester/ Dirk v/d Water 2015 -- 2018 Ledenadministrateur Voorzitter Wil Kappert 2016 -- 2019 Bestuurslid Herman v.d. Tuuk 2016 -- 2019 Bestuurslid Gerrit Freriks 2016 -- 2019 9. Activiteiten afgelopen jaar Op 20 april 2016 Presentatie over Pensioenen door Leen Berke. Op 20 september 2016 heeft Dick Vis een presentatie gehouden over het ons pensioen. Op 7 februari 2017 hebben onze leden van de Kern een bezoek gebracht aan een bezoek gebracht aan de vliegbasis Gilze Rijen. 10. Rondvraag.

De Kern bezoekt vliegbasis Gilze Rijen

Na twee keer "een afgebroken start", maakten 27 leden van De Kern op dinsdag 7 februari 2017 om 07.30 uur vanuit Almelo een vlotte "take off" voor een excursie naar de vliegbasis Gilze Rijen.

We werden ontvangen door onze gastheer/begeleider van die ochtend sergeant-majoor GW (in dit verslag worden alleen voornamen gebruikt) met een kop koffie/thee plus een heerlijke koek. Aansluitend een briefing over het Defensie Helikopter Commando (DHC), dat zijn hoofdkwartier op Gilze Rijen heeft.

DHC is een "paarse organisatie" (Luchtmacht, Landmacht & Marine), waarvan de squadrons met heli's van de types Chinook, Apache en Cougar op de vliegbasis Gilze Rijen zijn gestationeerd en de relatief nieuw heli's van het type NH-90 op Marine Vliegkamp de Kooy bij Den Helder. Via de beelden met toelichting kregen we een prima indruk van de zeer veelzijdige inzet van de Nederlandse helikopters in binnen- en buitenland, tijdens zeer uiteenlopende militaire, medische en andere humanitaire operaties.

Hierna werd een bezoek gebracht aan 298 Squadron, dat uitgerust is met de enorme Chinook helikopers. Squadroncommandant Luitenant-Kolonel-Vlieger Sjoerd gaf ons een gedetailleerde briefing (beelden met uitleg) over het werken met deze grote machines, waarbij duidelijk werd dat er veel van mens en machine wordt gevergd, met name in ver van huis gelegen extreem koude gebieden en in bloedhete en droge woestijnen. Luitenant-vlieger Patrick nam ons daarna mee naar de hangaar waar we een Chinook uitgebreid konden bekijken, hetgeen be- en verwondering van de deelnemers te weeg bracht, mede gezien de afmetingen (er gaan gemakkelijk twee vrachtwagens in !).

Sergeant-majoor GW nam hierna afscheid van ons en "droeg de besturing over" voor de lunch en het middagprogramma" aan sergeant-1 Elsiera. Na lunch in restaurant "De Molenwiek" werd koers gezet naar de SKHV (Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht). Onze gastheren Berry en Leo verwelkomden ons, waarna we in twee groepen een uitgebreide rondleiding kregen door de hangaars van deze unieke club met zijn schitterend gerestaureerde (grotendeels vliegwaardige) oude kisten. In de onderhoudshangaar stonden o.a. een Spitfire, een Harvard, een Beechcraft en een Tiger Moth, waar druk aan gesleuteld werd, naast vleugel- en rompdelen van andere types. In een tweede hangaar konden een Piper Cub, een Fokker S-11, een Beaver en een Stinson Sentinel (persoonlijk vliegtuig Prins Bernhard kort na de 2e wereldoorlog, registratie PH-PBB) bekeken worden. Een bezoek aan een derde hangaar bracht ons bij de B-25 Mitchell, een tweemotorige middelzware bommenwerper. Hier kregen we van gastheer Theo uitgebreid uitleg met alle "is and outs" over deze indrukwekkende machine en zijn inzet tijdens de tweede wereldoorlog.

Na een kop koffie/thee in de kantine van de SKHV werd koers gezet richting onze "thuisbasis"" Almelo, waar we tegen 18.30 UUR arriveerden.

De voorbereiding en uitvoering door onze gastvrouw en -heren en alle andere medewerkers waren perfect. Mede door hun enthousiasme plus de gastvrijheid waarmee we door iedereen werden ontvangen en te woord gestaan was dit een zeer geslaagde dag, waarover op de terugweg in de bus werd reeds druk werd nagepraat en dat zal waarschijnlijk nog vaak en gedurende lange tijd het geval zijn.

Tot slot dank aan chauffeur John van Ter Beek Reizen voor de (ondanks files) vlotte en comfortabele reis en vanzelfsprekend ook hartelijk dank en hulde aan onze gastvrouw en -heren plus alle andere betrokkenen van de vliegbasis Gilze Rijen, die als klein blijk van grote waardering een aantal flink uit de kluiten gewassen flessen Twents gerstenat in ontvanghst mochten nemen, hetgeen zeer in de smaak viel c.q. zal vallen.

Deze excursie werd gemaakt onder de vlag van de regio Twente van de KNVOL (Kon. Ned. Vereniging "Onze Luchtmacht" (de reisleider van vandaag Kees Kroon is hier voorzitter van), die drie tot vier keer per jaar dergelijke excursies naar bases, luchtvaartmusea, open dagen, enz. in zowel binnen- als buitenland organiseert, naast lezingen door vliegers en techneuten in een ruimte op de campus van de Universiteit Twente. Alle deelnemers ontvingen een KNVOL-blad en als u belangstelling heeft om een keer (als introducee) deel te nemen aan een activiteit of (beter nog !) lid te worden, aarzel dan niet contact met Kees op te nemen. Een kijkje op de website of op Facebook verschaft u ook de nodige informatie.

Elders op deze website treft u een selectie van foto's (van Gerrit Schepers en Kees Kroon) aan van deze dag.

Presentatie Bezoek Vliegbasis Gilze Rijen

Algemene Ledenvergadering 2016

Het was weer een geslaagde ALV, iedereen kwam aan zijn trekken. Onze voorzitter doet het weer voor een periode van 3 jaar.
In de hersft gaat Cees Kroon een excursie organiseren naar het KLu Historische Vlucht op Gilze Rijen. T.z.t krijgt U hiervan een e-mail met de details.
De presentatie van Leen Berke was voor iedereen heel verhelderend, dachten wij dat de jongere generatie voor ons zouden moeten betalen, na het betoog van Leen lag dat wel anders.
Om het een en ander nog eens goed na te lezen ziet U hier een verwijzing naar de presentatie.
Presentatie van Leen Berke is in pdf formaat en wordt geopend in een nieuw tabblad van de internet verkenner.
Tot slot werd de ALV besloten met een heerlijke barbecue. Rond half zeven ging een ieder voldaan naar huis.

En zij spraken nog lang over het pensioen!!!!

Donderdag 22 Oktober 2015 hebben onze leden van de Kern een bezoek gebracht aan het museum Bronbeek in Op Arnhem. Eerst een bezoek aan het museum Bronbeek en daarna een Indonesisch buffet, rijsttafel met 15 gerechten.

Museum Bronbeek in Arnhem

Tehuis voor militairen en museum over koloniaal verleden

Museum Bronbeek In Arnhem staat aan de Velperweg, de drukke straat die het centrum van Arnhem verbindt met Velp, bij de kruising met de Van Remagenlaan en de Bronbeeklaan, het museum Bronbeek. Museum Bronbeek is een van de oudste musea van Nederland. Het museum schenkt aandacht aan ons koloniale verleden in Nederlands-IndiŽ.
Het museum ontstond in een tehuis voor oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) op het landgoed Bronbeek, dat voor dit doel door koning Willem III in 1859 aan de staat werd geschonken. In het tehuis kunnen tegenwoordig militairen uit alle delen van de Nederlandse krijgsmacht, met uitzondering van officieren, hun oude dag in Bronbeek slijten.
De opening van Bronbeek vond plaats in februari 1863. Koning Willem III wordt hier in Arnhem herdacht met beelden en schilderijen. Ook een groot deel van de collectie van Bronbeek werd geschonken door het Koninklijk Huis. De wapenverzameling van het museum in Arnhem is van internationaal belang.
Ook een man als de veldheer Van Heutsz wordt in Bronbeek nog geŽerd. Op het landgoed treft u op een prominente plek een beeld van de voormalige gouverneur van Nederlands-IndiŽ aan. In Amsterdam werd in 2002 hevig gediscussieerd over het Van Heutsz-monument op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, want de populariteit van Van Heutsz is sinds zijn dood in 1924 aanzienlijk gedaald. Tegenwoordig kijken we anders naar ons koloniale verleden.

Nederlands-IndiŽ

Museum Bronbeek De ontwikkelingen in Nederlands-IndiŽ in de negentiende en twintigste eeuw worden in museum Bronbeek belicht vanuit het militaire standpunt. De rust in onze kolonie moest bewaard worden, zodat de Nederlandse ondernemingen en ondernemers hun voordelige handel ongestoord konden voortzetten. De onvrede van de oorspronkelijke bewoners van de 'Parel in de oost' kwam na de Tweede Wereldoorlog niet uit de lucht vallen. In Nederland reageerde men verwonderd en verongelijkt toen de nationalistische leiders Soekarno en Hatta in augustus 1945 de Republiek IndonesiŽ uitriepen. Het gevolg was een harde oorlog die in Nederland de neutrale term Politionele acties kreeg. Onder internationale druk moest Nederland in 1949 de soevereiniteit overdragen en werd Nederlands-IndiŽ een republiek. De nieuwe naam werd IndonesiŽ.
In het museum komen we toch nog veel te weten over de eerdere opstanden tegen de Nederlandse bezetter, want deze werden met strafexpedities bestreden en deze tochten worden in museum Bronbeek belicht.

Van Heutsz

Museum Bronbeek beeld Van Heutsz In het landgoed voor museum Bronbeek kijkt Van Heutsz ons streng en indringend aan. Joannes Benedictus van Heutsz (1852-1924) werd vooral bekend door zijn optreden in Atjeh in Nederlands-IndiŽ. Van Heutsz bewaarde de rust in onze kolonie met veel geweld tegen de inlandse bevolking.
In 1898 werd Van Heutsz tot gouverneur van Atjeh benoemd. Hij organiseerde strafexpedities tegen de inlandse bevolking waarbij ongeveer 70.000 AtjeeŽrs de dood vonden. In 1904 werd Van Heutsz gouverneur-generaal van Nederlands-IndiŽ. Hij vervulde deze functie tot 1909. Van Heutsz overleed in 1924 in de Franse stad Montreux en werd begraven in Amsterdam. Na een inzamelingsactie werd in 1927 een monument van beeldhouwer B.M.A. Ingen Housz op de Nieuwe Oosterbegraafplaats geplaatst. In juni 1927 vond de herbegrafenis van Van Heutsz in Amsterdam plaats. Van het geld dat over bleef van de inzamelingsactie werd een monument op de Apollolaan in Amsterdam opgericht.

Museum Bronbeek

Monument bij Bronbeek in Arnhem De beelden op het landgoed bij museum Bronbeek in Arnhem herinneren veelal aan de slachtoffers van de Japanse bezetting en krijgsgevangenschap in Nederlands-IndiŽ. Nog elk jaar komen duizenden overlevenden en nabestaanden naar Arnhem voor herdenkingen bij deze monumenten.
Het museum is ingericht in een gebouw dat ook gebruikt wordt door de bewoners van Bronbeek. Niet alle ruimten en gebouwen zijn door de bijzondere dubbelfunctie van Bronbeek toegankelijk voor bezoekers. Op de begane grond van het museum ziet u voorwerpen die betrekking hebben op het voormalige Nederlands-IndiŽ en zijn bevolking. Op deze verdieping ziet u ook de grootste collectie Atjehse monsterkanonnen van de wereld opgesteld. Het gaat uw voorstellingsvermogen te boven hoe deze kanonnen door de tropische streken naar het strijdtoneel werden gesleept. Op de eerste verdieping ziet u een chronologisch overzicht van de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).


Presentatie over Koude Fusie op 28 april 2015 door Mark Ellenbroek

L10108481

Korte beschrijving

Ongeveer 26 jaar geleden publiceerden twee gerenommeerde electrochemici dat ze al bekende warmte effecten verder hadden onderzocht en dat ze ervan overtuigd waren dat het om nucleaire reacties ging. In die tijd werd daaraan veel publiciteit gegeven, al werd hun bekendmaking bij de nucleaire fysici met veel scepsis ontvangen. In de maanden erna werd overal in de wereld onderzoek gedaan naar het effect dat in de media ĎKoude Fusieí werd genoemd. Niets Ėzo zei men toen- werd gevonden en de twee werden door hun wetenschappelijke collegaís volledig de grond ingeboord. Koude Fusie werd tot ĎPseudowetenschapí gebombardeerd en er werd zeker 20 jaar in de media vrijwel niets meer over gepubliceerd. Ondergronds beleven kleine groepjes wetenschappers in ItaliŽ, VS, Japan en elders het fenomeen onderzoeken en het lijkt erop dat binnenkort een doorbraak te verwachten is. In een anderhalf tot twee uur durende presentatie zal ik jullie op de hoogte brengen van wat meer details en kunnen we met elkaar discussiŽren over de implicaties voor o.a. URENCO, mocht de doorbraak komen. We praten over een nieuwe energiebron van bijna onbeperkte omvang zonder noemenswaardige vervuiling of straling.

Met een opkomst van 42 mensen was het een zeer druk bezochte presentatie. Naderhand leverde dat onder genot van een drankje en een hapje een levendige discussie op.

E-mail de webmaster