Home Nieuws van de vereniging

Algemene Ledenvergadering 2016

Het was weer een geslaagde ALV, iedereen kwam aan zijn trekken. Onze voorzitter doet het weer voor een periode van 3 jaar.
In de hersft gaat Cees Kroon een excursie organiseren naar het KLu Historische Vlucht op Gilze Rijen. T.z.t krijgt U hiervan een e-mail met de details.
De presentatie van Leen Berke was voor iedereen heel verhelderend, dachten wij dat de jongere generatie voor ons zouden moeten betalen, na het betoog van Leen lag dat wel anders.
Om het een en ander nog eens goed na te lezen ziet U hier een verwijzing naar de presentatie.
Presentatie van Leen Berke is in pdf formaat en wordt geopend in een nieuw tabblad van de internet verkenner.
Tot slot werd de ALV besloten met een heerlijke barbecue. Rond half zeven ging een ieder voldaan naar huis.

En zij spraken nog lang over het pensioen!!!!

Uitnodiging
Algemene Ledenvergadering 2016 met aansluitend een barbecue. Woensdag 20 april 2016 Aanvang 14.30 uur Hierbij wordt U samen met uw partner van harte uitgenodigd de Jaarvergadering betreffende het jaar 2015 van "De Kern" bij te wonen. De relevante openbare jaarstukken vindt u op onze website www.dekern-urenco.nl De financiŽle stukken zullen ter vergadering beschikbaar zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 20 april 2016 om 14.30 uur in Restaurant 't Maatveld, Tusveld 31-33, te Bornerbroek. Zaal open 14:00 uur. Programma: Vanaf 14:00 Ontvangst met koffie/thee. 14:30 uur Algemene Ledenvergadering 15:15 Presentatie van Leen Berke betreffende de ontwikkelingen in pensioenland. 16:30 Gaat de brand in de Barbecue. 18:00 - 18:30 Met een gevulde buik weer naar huis. In verband met de organisatie willen we graag van te voren weten hoe groot de opkomst ongeveer zal zijn. Daarom verzoeken wij u ons te laten weten of u aanwezig zult zijn. Wilt u dat dan uiterlijk voor 13 april as. laten weten aan Dirk v/d Water, bij voorkeur per e-mail (penningmeester@dekern-urenco.nl), anders per telefoon (0546-862368). Agenda 1. Welkom en opening van de vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Mededelingen. 4. Behandeling notulen Jaarvergadering 2015 Notulen ALV 25-03-2015. 5. Jaarverslag van de Secretaris over 2015 Verslag van de secretaris. 6. FinanciŽle verantwoording Penningmeester over 2015 en begroting voor 2015. Vanwege vertrouwelijke karakter zijn deze stukken niet op onze (openbare) website geplaatst. De stukken zijn ter vergadering aanwezig en beschikbaar voor belangstellenden. Zo nodig zal de penningmeester, Dirk v/d Water, e.e.a. kunnen toelichten of vragen beantwoorden. 7. Verslag van de huidige Kascommissie over 2015 (De heren Henk Baan en Herman Evers met als reserve Joop Hoorweg). 8. Benoeming nieuwe Kascommissie voor 2016 (Nieuweling, Herman Evers met als Henk Baan als reserve). Wie wil deze taak voor het jaar op zich nemen? 9. Bestuursverkiezing Uw voorzitter, Wil Kappert, is dit jaar regulier aftredend. Hij heeft aangegeven zich opnieuw voor een periode van drie jaar voor deze functie herkiesbaar te stellen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden conform de procedure als vervat in onze Statuten en Huishoudelijk Reglement. Indien dit niet het geval is, vragen wij uw toestemming Wil Kappert voor een nieuwe periode van drie jaar te benoemen. Secretaris Martin Tentij 2014 -- 2017 Penningmeester/ Dirk v/d Water 2015 -- 2018 Ledenadministrateur Voorzitter Wil Kappert 2013 -- 2016 Bestuurslid Herman v.d. Tuuk 2013 -- 2016 Bestuurslid Gerrit Freriks 2013 -- 2016 10. Activiteiten afgelopen jaar Presentatie over Koude Fusie op 28 april 2015 door Mark Ellenbroek. Op 22 Oktober 2015 hebben onze leden van de Kern een bezoek gebracht aan het museum Bronbeek in Op Arnhem. Eerst een bezoek aan het museum Bronbeek en daarna een Indonesisch rijsttafel met 15 gerechten. 11. Rondvraag.

Donderdag 22 Oktober 2015 hebben onze leden van de Kern een bezoek gebracht aan het museum Bronbeek in Op Arnhem. Eerst een bezoek aan het museum Bronbeek en daarna een Indonesisch buffet, rijsttafel met 15 gerechten.

Museum Bronbeek in Arnhem

Tehuis voor militairen en museum over koloniaal verleden

Museum Bronbeek In Arnhem staat aan de Velperweg, de drukke straat die het centrum van Arnhem verbindt met Velp, bij de kruising met de Van Remagenlaan en de Bronbeeklaan, het museum Bronbeek. Museum Bronbeek is een van de oudste musea van Nederland. Het museum schenkt aandacht aan ons koloniale verleden in Nederlands-IndiŽ.
Het museum ontstond in een tehuis voor oud-militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) op het landgoed Bronbeek, dat voor dit doel door koning Willem III in 1859 aan de staat werd geschonken. In het tehuis kunnen tegenwoordig militairen uit alle delen van de Nederlandse krijgsmacht, met uitzondering van officieren, hun oude dag in Bronbeek slijten.
De opening van Bronbeek vond plaats in februari 1863. Koning Willem III wordt hier in Arnhem herdacht met beelden en schilderijen. Ook een groot deel van de collectie van Bronbeek werd geschonken door het Koninklijk Huis. De wapenverzameling van het museum in Arnhem is van internationaal belang.
Ook een man als de veldheer Van Heutsz wordt in Bronbeek nog geŽerd. Op het landgoed treft u op een prominente plek een beeld van de voormalige gouverneur van Nederlands-IndiŽ aan. In Amsterdam werd in 2002 hevig gediscussieerd over het Van Heutsz-monument op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, want de populariteit van Van Heutsz is sinds zijn dood in 1924 aanzienlijk gedaald. Tegenwoordig kijken we anders naar ons koloniale verleden.

Nederlands-IndiŽ

Museum Bronbeek De ontwikkelingen in Nederlands-IndiŽ in de negentiende en twintigste eeuw worden in museum Bronbeek belicht vanuit het militaire standpunt. De rust in onze kolonie moest bewaard worden, zodat de Nederlandse ondernemingen en ondernemers hun voordelige handel ongestoord konden voortzetten. De onvrede van de oorspronkelijke bewoners van de 'Parel in de oost' kwam na de Tweede Wereldoorlog niet uit de lucht vallen. In Nederland reageerde men verwonderd en verongelijkt toen de nationalistische leiders Soekarno en Hatta in augustus 1945 de Republiek IndonesiŽ uitriepen. Het gevolg was een harde oorlog die in Nederland de neutrale term Politionele acties kreeg. Onder internationale druk moest Nederland in 1949 de soevereiniteit overdragen en werd Nederlands-IndiŽ een republiek. De nieuwe naam werd IndonesiŽ.
In het museum komen we toch nog veel te weten over de eerdere opstanden tegen de Nederlandse bezetter, want deze werden met strafexpedities bestreden en deze tochten worden in museum Bronbeek belicht.

Van Heutsz

Museum Bronbeek beeld Van Heutsz In het landgoed voor museum Bronbeek kijkt Van Heutsz ons streng en indringend aan. Joannes Benedictus van Heutsz (1852-1924) werd vooral bekend door zijn optreden in Atjeh in Nederlands-IndiŽ. Van Heutsz bewaarde de rust in onze kolonie met veel geweld tegen de inlandse bevolking.
In 1898 werd Van Heutsz tot gouverneur van Atjeh benoemd. Hij organiseerde strafexpedities tegen de inlandse bevolking waarbij ongeveer 70.000 AtjeeŽrs de dood vonden. In 1904 werd Van Heutsz gouverneur-generaal van Nederlands-IndiŽ. Hij vervulde deze functie tot 1909. Van Heutsz overleed in 1924 in de Franse stad Montreux en werd begraven in Amsterdam. Na een inzamelingsactie werd in 1927 een monument van beeldhouwer B.M.A. Ingen Housz op de Nieuwe Oosterbegraafplaats geplaatst. In juni 1927 vond de herbegrafenis van Van Heutsz in Amsterdam plaats. Van het geld dat over bleef van de inzamelingsactie werd een monument op de Apollolaan in Amsterdam opgericht.

Museum Bronbeek

Monument bij Bronbeek in Arnhem De beelden op het landgoed bij museum Bronbeek in Arnhem herinneren veelal aan de slachtoffers van de Japanse bezetting en krijgsgevangenschap in Nederlands-IndiŽ. Nog elk jaar komen duizenden overlevenden en nabestaanden naar Arnhem voor herdenkingen bij deze monumenten.
Het museum is ingericht in een gebouw dat ook gebruikt wordt door de bewoners van Bronbeek. Niet alle ruimten en gebouwen zijn door de bijzondere dubbelfunctie van Bronbeek toegankelijk voor bezoekers. Op de begane grond van het museum ziet u voorwerpen die betrekking hebben op het voormalige Nederlands-IndiŽ en zijn bevolking. Op deze verdieping ziet u ook de grootste collectie Atjehse monsterkanonnen van de wereld opgesteld. Het gaat uw voorstellingsvermogen te boven hoe deze kanonnen door de tropische streken naar het strijdtoneel werden gesleept. Op de eerste verdieping ziet u een chronologisch overzicht van de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL).


Presentatie over Koude Fusie op 28 april 2015 door Mark Ellenbroek

L10108481

Korte beschrijving

Ongeveer 26 jaar geleden publiceerden twee gerenommeerde electrochemici dat ze al bekende warmte effecten verder hadden onderzocht en dat ze ervan overtuigd waren dat het om nucleaire reacties ging. In die tijd werd daaraan veel publiciteit gegeven, al werd hun bekendmaking bij de nucleaire fysici met veel scepsis ontvangen. In de maanden erna werd overal in de wereld onderzoek gedaan naar het effect dat in de media ĎKoude Fusieí werd genoemd. Niets Ėzo zei men toen- werd gevonden en de twee werden door hun wetenschappelijke collegaís volledig de grond ingeboord. Koude Fusie werd tot ĎPseudowetenschapí gebombardeerd en er werd zeker 20 jaar in de media vrijwel niets meer over gepubliceerd. Ondergronds beleven kleine groepjes wetenschappers in ItaliŽ, VS, Japan en elders het fenomeen onderzoeken en het lijkt erop dat binnenkort een doorbraak te verwachten is. In een anderhalf tot twee uur durende presentatie zal ik jullie op de hoogte brengen van wat meer details en kunnen we met elkaar discussiŽren over de implicaties voor o.a. URENCO, mocht de doorbraak komen. We praten over een nieuwe energiebron van bijna onbeperkte omvang zonder noemenswaardige vervuiling of straling.

Met een opkomst van 42 mensen was het een zeer druk bezochte presentatie. Naderhand leverde dat onder genot van een drankje en een hapje een levendige discussie op.

E-mail de webmaster